Innovation er endnu en gang på dagsordenen i det nye nummer af CLIPS´s nyhedsbrev. CLIPS (Collaborative Innovation in the Public Sector) er et forskningsprojektet, der undersøger samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor.
Projektet er ansvarlig for at følge forskellige innovationsprojekter i kommuner og regioner gennem en række ph.d. studier. Derfor indeholder nyhedsbrevet denne gang en oversigt over en lang række case-studier, der sætter samarbejdsdrevet innovation i centrum.

Politibetjente, sundhedspersonale, lærere, pædagoger og bygningskonstruktører er nogle af de faggrupper, der indgår i projekterne. Nyhedsbrevet giver derfor mulighed for at finde forskelligartet viden for dem, der interesserer sig for innovative samarbejder på tværs af fag og sektorer.

Nyhedsbrevet indeholder også et indlæg, der giver et mere teoretisk blik på innovation. Der er også en invitation til at afprøve et nyt brætspil om innovationsledelse, og derudover en oversigt over andre aktiviteter og konferencer, som CLIPS står bag.
FTF er med i samarbejdet CLIPS sammen med RUC, Metropol og Dacapoteatret. FTF følger derfor projektet tæt og håber, at ledere og andre med interesse i innovation gør brug af den nye viden fra projektet. Der kommer blandt andet snart yderligere information om det omtalte innovationsspil.