Forligsmand Asbjørn Jensen vil senere i dag offentliggøre det samlede mæglingsforslag for nye overenskomster det private arbejdsmarked.
Hovedorganisationerne DA, LO og FTF var i går indkaldt i Forligsinstitutionen til en sidste teknisk gennemgang af det samlede mæglingsforslag. Nu mangler der kun et par enkelte detaljer inden forslaget kan offentliggøres og sendes til afstemning blandt medlemmerne.
Mæglingsforslaget forventes offentliggjort ca. kl. 17.00 Resultatet af afstemningen skal meddeles Forligsinstitutionen senest den 17. april.