Den nye overenskomstaftale på forsikringsområdet, som parterne netop er blevet enige om, indeholder blandt andet en lønstigning på én procent om året de næste to år og en aftale om en timebank, der  betyder, at forsikringsfunktionærerne kan udnytte sig bedre af deres opsparede frihed.
Formanden i DFL, Mette Bergmann, beklager, at det ikke var muligt at opnå et resultat, der var økonomisk bedre end på bankområdet.
”Vi havde håbet på mere, men arbejdsgiverne stod stejl på et krav om ikke at give mere end én procent årligt. Til gengæld kan vi glæde os over, at vi har opnået en række forbedringer på det sociale område, bl.a.  en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der opsiges, udvidet frihed til pasning ved børns sygdom, og en række bestemmelser, som giver den enkelte større mulighed for at tilrettelægge sit arbejde og at anvende sin opsparede frihed efter eget ønske”, siger hun på foreningens hjemmeside.
Den nye overenskomst er gældende i to år og får virkning fra 1. april 2012.