Den nye overenskomstaftale, som Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening indgik natten mellem fredag og lørdag, rummer blandt andet en lønstigning på to gange én procent over de næste to år. Der er forbedrede vilkår ved børns sygdom, aftale om en timebank, forbedret gruppelivsforsikring og aftale om TR-reglerne, der bl.a. betyder bedre uddannelse af tillidsrepræsentanter. Overenskomsten gælder to år.
Finansforbundets hovedbestyrelse bakker enstemmigt op om forliget på trods af de lave lønstigninger, som nogle vil opleve som forringelser. Med den nye overenskomstaftale har forbundet udvist stor ansvarlighed, mener formanden Kent Petersen.
"Arbejdsgiverne havde ikke meget med til forhandlingerne, og jeg mener at det økonomiske resultat vi har med hjem, imødekommer den vanskelige situation, som mange virksomheder i den finansielle sektor står i. Til gengæld glæder det mig, at vi nåede til enighed om en ny arbejdstidsaftale, som jeg vil kalde historisk", siger han i Finansforbundets og Finanssektorens Arbejdsgiverforenings fælles pressemeddelelse.