Det udspil til en traktat om stabilitet, koordinering og styring i den økonomiske og monetære union, som euro-gruppen diskuterer i dag og de 27 landes økonomi- og finansministre i morgen, ventes ikke at få EFS’s støtte. Ledelsen lægger op til en klar afvisning.

Faglig sekretær i EFS Judith Kirton-Darling finder samtidig, at EU-Kommissionens grønbog om omstrukturering (omtalt den 18. januar) er gammel vin på nye flasker. Den lægger heller ikke op til en aktiv politik for vækst og beskæftigelse. Grønbogen inddrager ikke i tilstrækkelig grad medarbejderne i virksomhederne.

Lønmodtagernes repræsentanter ses i stigende grad kun som midler til at sikre, at forandringerne accepteres. Men det er kun gennem vedvarende og stærk deltagelse af medarbejderne, at forandringerne kan blive gennemført på en socialt acceptabel måde, tillid udviklet, og der kan udvikles politikker, der skaber forhåbninger, siger Judith Kirton-Darling.

EFS’ ledelse finder, at oplægget til ændringen af traktaten tilsvarende har et indhold, der lægger op til angreb på kollektive aftaler og svækker både den sociale beskyttelse og retten til at strejke. Den lægger også op til at privatisere den offentlige service, som det allerede er sket i flere lande gennem den nuværende krisepolitik.

EFS’ ledelse mener, at den europæiske integration skal være et positivt projekt, der går den anden vej og bidrager til sociale fremskridt og skaber flere og bedre job.

EFS er tidligere gået imod, at Den Europæiske Centralbank kun ser på prisstabilitet som sit mål og ikke også fuld beskæftigelse. EFS står også fast på, at arbejdsmarkedets parters autonomi er grundfæstet, så en ny finanspolitisk pagt ikke må gribe ind i lønforhold, kollektive forhandlingssystemer og hindre organisationer ret til kollektive kampskridt.

EFS ønsker, at en ny traktat får indskrevet en social fremskridtsprotokol, der garanterer de grundlæggende rettigheder.

Kilde: fagligt.eu