Sådan gør man, når der skal udpeges medarbejderrepræsentanter til MED-hovedudvalg. Hvis der er andre spørgsmål, så send en mail til: kontakt@MEDsamarbejdet.dk

Medarbejderrepræsentanterne i MED-hovedudvalget udpeges af de tre valggrupper: LO-gruppen, FTF-gruppen og Akademiker-gruppen. Det fremgår ikke direkte af MED-rammeaftalen, men det er pt. aftalt i alle de lokale MED-aftaler.

Det ændrer ikke på, at der er tale om medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalget. Det betyder blot, at det er de faglige organisationer, der bestemmer hvilke medarbejderrepræsentanter, der skal være valggruppens repræsentanter i MED-Hovedudvalget.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i MED-hovedudvalget vælges af og blandt kommunens eller regionens arbejdsmiljørepræsentanter, og de udpeges således ikke af hovedorganisationerne.

I nogle kommuner eller regioner er det også hovedorganisationsgrupperne, der udpeger til niveau 2 i MED-systemet som fx område-MED eller forvaltnings-MED. I andre kommuner eller regioner vælges medarbejderrepræsentanterne på niveau 2 af medarbejderne, typisk af deres repræsentanter på det underliggende niveau.

Hvis der skal foretages ny udpegning, eller der sker ændringer af repræsentationen, fx hvis en medarbejderrepræsentant fratræder, skal man skrive til hovedorganisationsgrupperne.

Mailadresserne til hovedorganisationsgrupperne er:

Valggruppe A (tidligere Akademikerne): udpegning@valggruppeA.dk

Valggruppe B (tidligere LO): udpegning@valggruppeB.dk

Valggruppe C (tidligere FTF): udpegning@valggruppeC.dk