Her er oplistet en bruttoliste over opgaverne som en næstformand typisk varetager for MED-hovedudvalget. Det er alene til inspiration.

A. Opgaver i MED-hovedudvalget

 • Ansvarlig for sammen med formanden at udarbejde en dagsorden til møderne.
 • Næstformanden leder MED-møderne ved formandens forfald.
 • Ansvarlig for introduktion af nye medarbejderrepræsentanter til MED-hovedudvalget.
 • Arbejde for at sikre den bedst mulig dialog og samarbejde både blandt medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter i MED-hovedudvalget.
 • Hvis referater ikke godkendes på mødet, godkendes de af formand/næstformand inden udsendelse.
 • Sikre at arbejdsmiljøet inddrages i arbejdet.
 • Sikre udpegning af medarbejderrepræsentanter i Ad hoc-udvalg og have styr på arbejdsgrupper med status og deadlines.
 • Sørge for at mødets resultater kommunikeres ud.
 • Planlægning af temadage og internat for MED-hovedudvalget.
 • Kontakten til politikerne – sikre at de ved, at MED er vigtig.
 • Kan deltage i budgetseminarer og særlige møder.
 • Løbende samarbejde mellem møderne, herunder typisk med kommunaldirektør, HR-chef, MED-hovedudvalgssekretær og det politisk niveau.

B. Opgaver uden for MED-hovedudvalget

 • Fungere som mødeleder under formøderne.
 • Fungere som mødeleder i kontaktudvalget.
 • Ansvarlig for indkaldelse af medarbejderrepræsentanterne ved særlige behov ud over de ordinære møder i MED-hovedudvalget.
 • Næstformanden og de øvrige medarbejderrepræsentanterne i MED-hovedudvalget mødes med deres bagland fx næstformænd og medarbejderrepræsentanter i forvaltningernes MED-udvalg som et formøde til hovedudvalget.
 • Sikre kontakten til kontaktudvalget, kontaktgruppemøder og åbne formøder til hovedudvalget i forhold til grupper, der ikke er direkte repræsentanter i hovedudvalget.
 • Indkalder medarbejdersiden i hovedudvalget og lokale MED-næstformænd til dialogmøde.
 • Har kontakt til FTR-gruppen.

C. Opgaver i øvrigt som central kontaktperson 

 • Kontakten til MED-samarbejdet, som består af LO-valggruppen (OAO og FOA) og FTF-valggruppen (som betjenes af Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH), herunder ansvarlig for at videresende mails, informationer etc.
 • Næstformanden byder i nogle tilfælde velkommen på introduktionskurser for nyansatte og fortælle om MED-systemet.
 • Indleder på grunduddannelsen til MED.
 • Samarbejder med medarbejderrepræsentanter i andre kommuner.