Kommunerne

Her finder du Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse på det kommunale område med KL og Forhandlingsfællesskabets fælles vejledning 2015: MED-håndbogen (KL)

Regionerne

Her finder du Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse på det regionale område med Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabets fælles vejledning 2018: MED-håndbogen (RLTN)