Ungdomsuddannelse

Politisk aftale om EUD-reform

Den politiske aftale rummer flere positive ting, så som et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, en enklere og mere overskuelig struktur og en styrkelse af lærernes og ledernes kompetenceniveau. Men mere undervisningstid på de tekniske uddannelser finansieret af lærernes forberedelsestid, mindre undervisningstid på de merkantile EUD-uddannelser og kortere grundforløb til de unge, der starter på EUD efter 1 års pause er problematisk.