Ungdomsuddann

FTF-vurdering af FGU: God aftale om bedre veje til uddannelse og job

FTF hilser aftalen om en ny forberedende grunduddannelse velkommen og glæder sig over, at staten får hovedansvaret for uddannelsen og at der er fundet en stærk institutionsstruktur. Det danner grobund for en ensartet høj kvalitet. FTF er bekymret for kvaliteten på vejledningsområdet og savner en endelig afklaring af finansieringen af aftalen.

Lockout risikerer at skubbe truede unge helt ud af skolen

Elever på produktions- og ungdomsskoler bærer ofte på en bagage af ringe voksentillid og fiasko i folkeskolen. Lockouten risikerer at give deres i forvejen spinkle voksentillid et uopretteligt knæk, som kan sende dem permanent ud af skolesystemet, advarer formanden for Uddannelsesforbundet.