Lige

FTF’s ligestillingspolitik 2012

FTF har opdateret sin ligestillingspolitik
fra 2004 og har flere konkrete bud på, hvordan der skabes øget ligestilling
mellem mænd og kvinder, herunder sikrer ligeløn.