A-typisk beskæftigede

Ny dagpengeaftale stiller selvstændige og atypisk beskæftigede mere lige

Atypisk beskæftigede vil fremover være stillet bedre end i dag og mere lige med almindelige lønmodtagere i tilfælde af arbejdsløshed. Det vurderer LO på baggrund af den aftale, som forligsparterne har præsenteret i dag. Aftalen bygger i meget høj grad på arbejdet i Beskæftigelsesministeriets arbejdsgruppe og følgegruppe, som LO sad med i.