? Det er positivt, at politikerne har taget anbefalingerne fra følgegruppen til sig. Aftalen vil styrke sikkerhedsnettet for de atypisk beskæftigede, hvilket der bestemt også var brug for, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Modellen indebærer, at flere honorarmodtagere, bijobbere og freelancere vil få lønmodtagerstatus i dagpengesystemet. Indtil nu er de ofte blevet opfattet som selvstændige virksomhedsdrivende, og det er gået ud over deres dækning i tilfælde af arbejdsløshed.

Det vil aftalen lave om på. Det skyldes, at en aktivitet fremover kun vil være selvstændig, hvis den beskattes som overskud fra selvstændig virksomhed.

Samtidig vil selvstændige aktiviteter og lønmodtageraktiviteter kunne sammenlægges, således at bijobbere, honorarmodtagere og freelancere, som udøver begge aktiviteter, hurtigere vil kunne optjene dagpengeret. Det løser den udfordring, at denne gruppe i dag er længere tid om at optjene deres dagpengeret, fordi det foregår i to forskellige spor.

? Dagpengesystemet for selvstændige og atypisk ansatte kommer til at ligne dagpengesystemet for lønmodtagere langt bedre med den her aftale. Det er godt, at politikerne er enige i, at den tidligere forskelsbehandling ikke giver mening, siger Ejner K. Holst.

De nye regler bliver også nemmere at forstå for lønmodtagerne, fordi der så vidt muligt bygges på objektive kriterier frem for skønsmæssige vurderinger. Det vil betyde, at færre kommer i klemme i dagpengesystemet, fordi de ikke har forstået de komplicerede regler.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.