Kan der ske afskedigelser i lønkompensationsperioden

Virksomhederne kan ikke mens de modtager lønkompensation afskedige medarbejdere begrundet i virksomhedens forhold. Der kan dog fortsat ske afskedigelser begrundet i medarbejderens forhold, eksempelvis som følge af langt sygefravær eller…