Man skal holde et forholdsmæssigt antal dage/timer.