Der er gjort endeligt op med ferie som arbejdsgiveren kan forlange afviklet i den periode der søges om lønkompensation til den enkelte lønmodtager.

Der kan godt varsles ferie til en medarbejder uden for den periode, der er søgt lønkompensation for til den konkrete medarbejder. Slutter perioden fx 9. april, vil der kunne varsles ferie til afvikling efter 9. april. 

De medarbejdere, der ikke er omfattet af hjemsendelsen med løn, vil også kunne varsles ferie efter ferielovens regler.