Feriedage eller andre fridage afviklet i den periode, der er søgt om lønkompensation for tæller med i de 5 dage, der skal holdes ferie / frihed i perioden. 

Ferie eller anden frihed forud for den periode medarbejderen er omfattet af lønkompensationsordningen tæller ikke med.