I udgangspunkt anvender man ferie fra indeværende ferieår eller opsparet afspadsering.

Har man ikke 5 dage samlet på disse to poster kan man vælge mellem at holde fri for egen regning eller at bruge af feriedagene fra det næstkommende ferieår uanset om ferieåret er påbegyndt eller ej.