Dato:
Deltagere:25
Pris:2.500
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:7. juni 2024
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Implementeringen af arbejdsvilkårsdirektivet har medført, at ansættelsesbevisloven erstattes af den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår.

Kurset har til formål at give kursisterne et godt overblik over loven, og hvad der er nyt i forhold til ansættelsesbevisloven.

Det udvidede anvendelsesområde, mindsterettigheder og godtgørelsesmuligheder vil være blandt de væsentligste emner, som behandles på kurset.

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med arbejds- og ansættelsesret.

Et kendskab til ansættelsesbevisloven kan være en fordel, men er ikke nødvendigt for at kunne deltage på kurset.

Underviser:
Mathias Bukhave, advokat, FH