Personalefoto, Niels Sørensen

Niels Sørensen

Primære arbejdsopgaver:Finanslov, tilsynArbejdsmiljødata, AHArbejdsmiljøcertificeringMSBArbejdsmiljørepræsentantåret 2019Flere gode år på arbejdsmarkedetSeniorpolitisk tænketank Ulykker Sekundære arbejdsopgaver:ArbejdsmiljørådgivningArbejdsmiljøforskning og formidling, NFA/VFA Vold/mobning/seksuel chikaneUnges arbejdsmiljøEU arbejdsmiljøFH’s Arbejdsmiljøpolitiske Udvalg – AMPU Repræsentationer:Overvågningsudvalget Arbejdsmiljøklagenævnet AMR’s CertificeringsudvalgArbejdsmiljøforskningsfondens Strategiske Udvalg (indtil…

Personalefoto, Rasmus Øyrabø Jacobsen

Rasmus Øyrabø Jacobsen

Arbejdsområde: Teamchef for afdelingens arbejde med uddannelses- og forskningspolitik, udvikling af den offentlige sektor samt lederområdet Sekretær: Betina Høireby

Personalefoto, Morten Aastrup Jørgensen

Morten Aastrup Jørgensen

Arbejdsområde: Udarbejdelse af økonomiske analyser, herunder brug af Familietypemodellen Skattepolitik, boligpolitik, dagpenge, fordelingspolitik, økonomisk prognose Det Økonomiske Råd Sekretær: Lea Gyring

Personalefoto, Jeppe Sørensen

Jeppe Sørensen

Arbejdsområde: Aktiv arbejdsmarkedspolitik Understøtning af FH’s arbejde i BER

Personalefoto, Ingerlise Buck

Ingerlise Buck

Arbejdsområde: Pensionspolitik, herunder ATP og LD Tidlig tilbagetrækning Interne udvalg: Ansvarlig for FH’s Økonomi- og Velfærdsudvalg (ØVU) Sekretær: Lea Gyring

Personalefoto, Morten Skov Christiansen

Morten Skov Christiansen

Download billeder af Morten Skov Christiansen på SkyfishFotograf: Jesper Ludvigsen Politiske områder og udvalgArbejdsmiljøArbejdsskadeErhvervssygdommeOrganisationsudvikling, herunder ungdomsarbejde og lokal indsats samt OK-indsatsForretningsudvalgHovedbestyrelse Repræsentationer Arbejdsmiljørådet (AMR)AMR, ForretningsudvalgArbejdsmarkedets Erhvervssikring, AESAES’ FU Samarbejdsnævnet Samarbejdsrådet DKF/LOAE (Arbejderbevægelsens…

Personalefoto, Nanna Højlund

Nanna Højlund

Download billeder af Nanna Højlund på SkyfishFotograf: Jesper Ludvigsen Sekretær Betina Høireby, bho@fho.dk, tlf. 3524 6136 Politiske områder og udvalgUddannelse og forskningFIUForretningsudvalgHovedbestyrelse Faglig fordeling3F Privat Service, Hotel og Restauration3F Den…