Arbejdsområde:

  • Finanslov, tilsyn
  • Arbejdsmiljø- og tilsynsdata
  • Arbejdsulykker
  • Trepartsaftale om nationale arbejdsmiljømål
  • Branchefællesskaber for arbejdsmiljø, BFA
  • Visningsordning
  • Arbejdsmiljøklagenævnet
  • Arbejdsmiljøcertificering
  • Arbejdsmiljørådgivning