Primære arbejdsopgaver:
Finanslov, tilsyn
Arbejdsmiljødata, AH
Arbejdsmiljøcertificering
MSB
Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019
Flere gode år på arbejdsmarkedet
Seniorpolitisk tænketank
Ulykker

Sekundære arbejdsopgaver:
Arbejdsmiljørådgivning
Arbejdsmiljøforskning og formidling, NFA/VFA

Vold/mobning/seksuel chikane
Unges arbejdsmiljø
FH’s Arbejdsmiljøpolitiske Udvalg – AMPU

Repræsentationer:
Overvågningsudvalget
Arbejdsmiljøklagenævnet
AMR’s Certificeringsudvalg
Arbejdsmiljøforskningsfondens Strategiske Udvalg (indtil 1. okt. 2019)