Personalefoto, Maria Bjerre

Maria Bjerre

Arbejdsområde: FH’s europæiske og internationale interesser og politikudvikling på områderne: Uddannelsespolitik samt børne- og ungegarantien Indre marked, herunder konkurrenceevne og forskning Lønmodtagernes rolle i den grønne omstilling Virksomhedernes sociale ansvar,…

Lise Lotte Toft

Arbejdsområde: EU-chef for FH’s EU & Internationale team. Ansvarlig for FH’s europæiske og internationale interesse varetagelse og politikudvikling herunder: Sekretær: Berit Bryan

Profilbillede af Heidi Rønne

Heidi Rønne

Arbejdsområde: FH’s europæiske interesser og politikudvikling inden for: Sikrer samarbejde og koordination med ETUC Kontakt og samarbejde med ETUC’s medlemsorganisationer ETUC’s Eksekutivkomite ETUC’s komite om Kollektive aftaler – herunder mindsteløn…