Arbejdsområde:

FH’s europæiske interesser og politikudvikling inden for:

  • Sikrer samarbejde og koordination med ETUC
  • Kontakt og samarbejde med ETUC’s medlemsorganisationer
  • ETUC’s Eksekutivkomite
  • ETUC’s komite om Kollektive aftaler – herunder mindsteløn
  • NFS og samarbejde/koordination med nordisk fagbevægelse
  • Forhandlinger under den europæiske sociale dialog