Personalefoto, Niels Sørensen

Niels Sørensen

Primære arbejdsopgaver:Finanslov, tilsynArbejdsmiljødata, AHArbejdsmiljøcertificeringMSBArbejdsmiljørepræsentantåret 2019Flere gode år på arbejdsmarkedetSeniorpolitisk tænketank Ulykker Sekundære arbejdsopgaver:ArbejdsmiljørådgivningArbejdsmiljøforskning og formidling, NFA/VFA Vold/mobning/seksuel chikaneUnges arbejdsmiljøEU arbejdsmiljøFH’s Arbejdsmiljøpolitiske Udvalg – AMPU Repræsentationer:Overvågningsudvalget Arbejdsmiljøklagenævnet AMR’s CertificeringsudvalgArbejdsmiljøforskningsfondens Strategiske Udvalg (indtil…

Personalefoto, Lisbeth Kjersgård

Lisbeth Kjersgård

Primære arbejdsopgaver:Psykisk arbejdsmiljø, genereltArbejdsmiljørådgivningUnges arbejdsmiljøArbejdsmiljøforskning og formidling, NFA/VFAArbejdsskadeområdetFH’s Arbejdsmiljøpolitiske Udvalg – AMPU Sekundære arbejdsopgaver:Finanslov, tilsynPartssamarbejdet (AMR, BFA’er)Arbejdsmiljødata, AHFlere gode år på arbejdsmarkedetSeniorpolitisk tænketankVold/mobning/seksuel chikane Repræsentationer:AMR’s ArbejdsskadeudvalgArbejdsmiljøforskningsfondens Strategiske Udvalg VFA Centerudvalg Partnerskab…

Personalefoto, Morten Skov Christiansen

Morten Skov Christiansen

Download billeder af Morten Skov Christiansen på SkyfishFotograf: Jesper Ludvigsen Politiske områder og udvalgArbejdsmiljøArbejdsskadeErhvervssygdommeOrganisationsudvikling, herunder ungdomsarbejde og lokal indsats samt OK-indsatsForretningsudvalgHovedbestyrelse Repræsentationer Arbejdsmiljørådet (AMR)AMR, ForretningsudvalgArbejdsmarkedets Erhvervssikring, AESAES’ FU Samarbejdsnævnet Samarbejdsrådet DKF/LOAE (Arbejderbevægelsens…