Primære arbejdsopgaver:
Psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljørådgivning
Arbejdsmiljøforskning og formidling, NFA/VFA
Arbejdsskadepolitik
FH’s Arbejdsmiljøpolitiske Udvalg – AMPU

Sekundære arbejdsopgaver:
Finanslov, tilsyn
Partssamarbejdet (AMR, BFA’er)
Arbejdsmiljødata, AH
Flere gode år på arbejdsmarkedet
Seniorpolitisk tænketank

Repræsentationer:
AMR’s Arbejdsskadeudvalg
Arbejdsmiljøforskningsfondens Strategiske Udvalg
VFA Centerudvalg
Partnerskab om Mental Sundhed