Primære arbejdsopgaver:
Psykisk arbejdsmiljø, generelt
Arbejdsmiljørådgivning
Unges arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøforskning og formidling, NFA/VFA
Arbejdsskadeområdet
FH’s Arbejdsmiljøpolitiske Udvalg – AMPU

Sekundære arbejdsopgaver:
Finanslov, tilsyn
Partssamarbejdet (AMR, BFA’er)
Arbejdsmiljødata, AH
Flere gode år på arbejdsmarkedet
Seniorpolitisk tænketank
Vold/mobning/seksuel chikane

Repræsentationer:
AMR’s Arbejdsskadeudvalg
Arbejdsmiljøforskningsfondens Strategiske Udvalg
VFA Centerudvalg
Partnerskab om Mental Sundhed
Arbejdsmiljørådet/AMR-FU
NFA’s Bestyrelse (indtil 1. oktober 2019)