Arbejdsområde:

 • Arbejdsmiljørådet og Arbejdsmiljørådets FU
 • Dialogforum for arbejdsmiljø
 • Psykisk arbejdsmiljø generelt
 • Stress
 • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Vold, trusler og chikane
 • LGBT+ og arbejdsmiljø
 • Arbejdstilsynets vejledningskoncept
 • Arbejdsmiljøforskningspolitik
 • NFA’s bestyrelse (medlem)
 • Arbejdsmiljøøkonomi styregruppe, NFA (medlem)
 • Arbejdsmiljøprisen (medlem af dommerkomité)