Der er en ulighed i, hvilke samfundsgrupper der kommer til orde i den offentlige debat. Akademikerne sidder tungt på debatten, mens de faglærte, ufaglærte og professionsuddannede er underrepræsenteret, selvom de er samfundets største grupper.

Unge faglige stemmer vil gøre op med den ulighed. De vil ikke tales om. De vil tales med. Og de vil inviteres med i den offentlige debat.

Download katalog

21 unge faglige stemmer du kan invitere med, hvis din organisation fx afholder en debat i forbindelse med Folkemødet, et kursus eller lignende.

En lige repræsentation i den offentlige debat er ikke symbolsk.

For i disse år bliver gennemgribende forandringer af vores samfund diskuteret i den offentlige debat. Forandringer, der får stor betydning for den unge generation. Her er det vigtigt at alle stemmer bliver hørt.

Om den grønne omstilling, en mere retfærdig pension, den kønsopdelte arbejdsmarked og rekruttering til vores velfærdsinstitutioner.

Unge kan ikke blot bidrage til den igangværende debatter. I nogle debatter er de selve omdrejningspunktet. Det er unge, der skal påvirkes af reformer af uddannelsessystemet.

Mænd kan være omsorgspersoner og kvinder kan være arbejdsheste. Der skal forhandles bedre barselsvilkår for alle i overenskomsterne. Og samfundet skal vænnes af med, hvad mor ”plejer” at gøre i hjemmet!

Mette Sophie Scheuer-Larsen, Kontorassistent

Det er unge, der er de 42.000 uden job og uddannelse i potentialegruppen. Det er de unge, der påvirkes af uddannelsessnobberiet, når de skal vælge uddannelse.

Derfor udgiver FH nu et debattørkatalog med over 21 unge faglige stemmer. Det er unge, som du kan invitere med, hvis din organisation fx afholder en debat i forbindelse med Folkemødet, et kursus eller lignende.

Vi håber, at kataloget kan være til inspiration i jeres organisation.