På Fagbevægelsens Ungdomsorganiseringskonference 2023 skal deltagerne blive klogere på, hvad der kendetegner de unges håb og bekymringer for fremtidens arbejdsmarked.

Desuden skal konferencens oplæg og workshops inspirere deltagerne til at skabe deltagelse og engagement blandt medlemmer, give konkrete værktøjer til organisering samt give mulighed for at udveksle erfaringer med alle de andre passionerede mennesker i fagbevægelsen, som arbejder med organisering af unge.

Jeg glæder mig til årets konference, hvor vi sammen skal blive bedre til at organisere unge i vores faglige fællesskaber. Udfordringer er der nok af, og kun sammen med jer, der hver dag arbejder med ungdomsorganisering, kan vi få dem løst

Morten skov christiansen

I år har konferencen et særligt fokus på det regionale samarbejde.

På konferencen bliver det derfor både mulighed for at udvikle ideer til regional organisering samt mulighed for at styrke det sociale bånd mellem ansatte og tillidsvalgte i hver enkelt region.

Tilmelding og program

Tilmelding og program

FH’s formand Morten Skov Christiansen lægger også vejen forbi konferencen. ”Indimellem hører jeg nogen sige, at udfordringen med at organisere unge skyldes, at unge har nok i sig selv.

At unge er historieløse og ikke forstår fællesskabet. Men det er en myte, som vi sammen skal banke i jorden. De unge vil fællesskabet”, beskriver Morten Skov Christiansen.

”Jeg glæder mig til årets konference, hvor vi sammen skal blive bedre til at organisere unge i vores faglige fællesskaber.

Sammen løser vi udfordringerne!

Udfordringer er der nok af, og kun sammen med jer, der hver dag arbejder med ungdomsorganisering, kan vi få dem løst.”

De engagerer sig i klimabevægelsen, i #metoo, i lærlingeoprøret, i fællesskaber på sociale medier og i nære fællesskaber med hinanden. Og 8 ud af 10 unge har før de fylder 30 år på et tidspunkt været med i vores fællesskab af overenskomstbærende fagforeninger.

På Fagbevægelsens Ungdomsorganiseringskonference skal vi blive klogere på, hvad der kendetegner de unge, deres bekymringer og deres håb for fremtidens arbejdsmarked.

Vi skal lære konkrete værktøjer, der kan styrke vores skolebesøg, de lokale fællesskaber, vores visuelle kommunikation og vores anvendelse af data i ungdomsorganisering.

Desuden skal vi tage ved lære af verden udenfor fagbevægelsen, hvor andre fællesskaber lykkes med at engagere og fastholde unge.