Der er mange gode og rigtige ambitioner i det, statsminister Mette Frederiksen har præsenteret som SVM-regeringens fokuspunkter i den kommende tid.

”Jeg er meget glad for, at statsministeren har et stærkt fokus på krisen i vores sundhedsvæsen, flere penge til velfærd og psykiatri og en ny inflationspakke til dem, der har mest brug for den. For bare at nævne nogle af emnerne.

Det er også godt, at den grønne omstilling fylder meget, ikke mindst med fokus på at skaffe flere faglærte,” siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Skriv under for at bevare store bededag

Skriv under for at bevare store bededag

Du kan være med til at råbe politikerne op og bevare store bededag ved at skrive under på

www.bevarstorebededag.dk

Mette Frederiksen sagde blandt andet fra talerstolen, at der skal gøres meget mere for at rekruttere og fastholde medarbejdere i sundhedsvæsenet, og at der skal være bedre muligheder for at gå fra deltid til fuldtid.

”Det er præcis nogle af de ting, der er brug for for at komme krisen i sundhedsvæsenet i møde. Vi skal have en national handlingsplan for sundhedsvæsenet, og det håber jeg, at regeringen vil indkalde til trepartsforhandlinger om så hurtigt som muligt,” siger Lizette Risgaard.

Helt forkert at finansiere med helligdag

Men rosen til regeringens planer ophører desværre, når det kommer til finansieringen. En samlet fagbevægelse fordømmer planerne om at tage en fridag eller de tillæg eller lignende fra lønmodtagerne – rettigheder, de har betalt for i overenskomstforhandlingerne.

Og specielt, når regeringen vil afskaffe store bededag og i samme sætning understreger, at man også vil gennemføre omfattende skattelettelser, som statsministeren gjorde fra talerstolen.

”Forklaringen på, at man vil tage en helligdag fra lønmodtagerne og dermed lave et overgreb af historiske dimensioner på den danske model, er, at vi skal have råd til et bedre forsvar. Men det klinger godt nok hult, når man med den anden hånd vil lette skatten – ikke mindst for dem, der tjener mest. Det er jo helt forrykt

Lizette RISGAARD

”Forklaringen på, at man vil tage en helligdag fra lønmodtagerne og dermed lave et overgreb af historiske dimensioner på den danske model, er, at vi skal have råd til et bedre forsvar. Men det klinger godt nok hult, når man med den anden hånd vil lette skatten – ikke mindst for dem, der tjener mest. Det er jo helt forrykt,” siger Lizette Risgaard.

Af samme grund har fagbevægelsen i dag opfordret til, at der skal gennemføres en folkeafstemning om store bededag, ligesom der er sat gang i en underskriftsindsamling på www.bevarstorebededag.dk, hvor alle kan give deres utilfredshed med planerne til kende.