Med aftalen indføres gradvist en afgift på CO2-udledning, mens der sættes penge af til at støtte virksomhedernes investeringer i teknologier, der kan nedbringe udledningen. Samtidig er der reserveret 200 mio. kr. til opkvalificering af lønmodtagerne.

”Jeg synes, man har fundet den rette balance mellem pisk og gulerod. Målet med skattereformen er ikke at lukke virksomheder, men at omstille dem i en grøn retning. Den balance skal aftalepartierne have ros for at have fundet,” siger Lizette Risgaard.

LÆS OGSÅ: Ris og ros til kompensationspakken

FH-formanden glæder sig over, at der er lavet en bred aftale:

”Hatten af for regeringen og de øvrige partier, som tydeligvis har leveret et kompromis uden at slække på ambitionerne. Det er Danmark, når vi er bedst. Med den her aftale træder vi et stort skridt mod 70 procent-målsætningen og tager de nødvendige hensyn til CO2-lækage og social balance,” siger Lizette Risgaard.

Penge til opkvalificering er altafgørende

Med aftalen afsættes der desuden 100 millioner kroner årligt i 2024 og 2025 til efteruddannelse og opkvalificering. Et helt afgørende element set med FH-briller:

”Det er absolut nødvendigt, at aftalen indeholder penge til uddannelse. Den grønne omstilling kommer jo ikke ud af et excel-ark, men ude på arbejdspladserne. Så selvfølgelig skal vi investere i lønmodtagernes kvalifikationer. Det giver tryghed for den enkelte og mere kvalificerede medarbejdere til virksomheder,” siger Lizette Risgaard.