Direktøren for Ledernes Hovedorganisation, Henrik Mortensen, har skrevet et løjerligt debatindlæg i Altinget.

Under dække af at ville lovprise den nye Medarbejder- og Kompetencestyrelse begav Lederne sig ud i et angreb på den danske arbejdsmarkedsmodel

Hos Lederforum i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) opfatter vi Henrik Mortensens indlæg som et dårligt maskeret forsøg på medlemshvervning.

Skal vi ikke lige skære det ud i pap, så også Lederne forstår det: Grundstenen i den danske model er, at de offentlige arbejdsgivere ikke blander sig i, hvordan arbejdstagerne organiserer sig.

Bente Sorgenfrey og Claus Hjortdal

Vil blæse på menneskerettigheder

Men lad os starte med det positive. Vi er enige i, at det er godt at rykke statens rolle som arbejdsgiver væk fra Finansministeriet og over i den nye Medarbejder- og Kompetencestyrelse i Skatteministeriet.

Men Ledernes Hovedorganisation går derefter hurtigt galt i byen. Deres hovedbudskab er, at de offentlige ledere er udfordret på loyalitet og ledelsesansvar. Kun fordi de er organiseret samme sted som deres medarbejdere. Og dette undergraver åbenbart den danske model.

Ledernes Hovedorganisation demonstrerer en ekstrem ringeagt for de selvsamme offentlige ledere, som de ønsker at organisere. Desuden vidner deres debatindlæg om en grundlæggende misforståelse af det danske arbejdsmarkeds organisering.

I dag står det enhver frit for at vælge fagforening. Det er garanteret af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Men menneskerettigheder vil Lederne åbenbart blæse på. De ønsker i stedet at tvangsorganisere alle offentlige ledere.

Skal vi ikke lige skære det ud i pap, så også Lederne forstår det: Grundstenen i den danske model er, at de offentlige arbejdsgivere ikke blander sig i, hvordan arbejdstagerne organiserer sig.

Det har de aldrig gjort før – og det skal de heller ikke nu.

Vi betvivler ikke ledernes loyalitet

De offentlige ledere varetager i det daglige samarbejde med medarbejderne loyalt de opgaver, der i sidste ende kommer borgerne til gode.

Lederne kan godt adskille, at de er organiseret i fællesskaber, som både rummer deres medarbejdere – og også i Fagbevægelsens Hovedorganisation mange andre medarbejder- og ledergrupper. Og at de som ledere i det daglige er loyale over for arbejdsgiver adskilt fra deres fagforeningsvalg.

Vi betvivler ikke ledernes loyalitet eller professionalitet og mener, at den fagprofessionelle ledelse forudsætter et stærkt samarbejde mellem ledere og medarbejdere.

Netop samarbejdet har også vist sig at være enormt vigtigt, når der forhandles løn- og arbejdsvilkår. Det oplevede vi ved den truende storkonflikt i 2018.

Her var lønmodtagernes sammenhold – både de offentlige ledere og medarbejdere – afgørende for, at en omfattende storkonflikt blev afblæst.

Indlægget er bragt på Altinget.dk 8. oktober

Indlægget er skrevet af Bente Sorgenfrey, Næstformand FH og Claus Hjortdal, FH’s LederForum