FH’s Lederforum samler lederne på tværs af FH’s medlemsorganisationer. Lederforum er fælles talerør for over 40.000 ledere i den offentlige og private sektor.

Lederforum skal styrke FH’s lederpolitiske arbejde og understrege, at lederne har en nøglerolle på offentlige og private arbejdspladser.

Lederforum består af ledere, som er valgt i en af FH’s medlemsorganisationer, eller deres ledersektioner/foreninger.

Lederforums formand er Bente Sorgenfrey, mens Claus Hjortdal er udpeget som talsperson.

Lederne nuancerer debatten

Lederne kan med deres viden og handlekraft være med til at skabe de bedste resultater for borgerne og virksomheder med udgangspunkt i de mange reformer, der påvirker alle i disse år.

Lederne kan skabe innovation og sikre god implementering og drift til gavn for borgerne og med sunde arbejdspladser for medarbejderne.

Lederforum har en række fokusområder med en klar strategisk målsætning om at sikre lederne indflydelse i de fora og sammenhænge, hvor beslutningerne tages, ved at bidrage til at kvalificere debatten gennem samarbejde og dialog. Det gælder både i og uden for FH.

Lederforum er et forum, hvor de forskellige lederorganisationer hjælper hinanden med at skærpe deres lederpolitikker og dermed styrke lederne i de enkelte medlemsorganisationer – en proces, nogle er langt fremme med, og som de derfor kan inspirere og støtte andre i.

Lederforum skal bl.a.:

  • Udvikle FH’s lederpolitik
  • Bidrage til, at FH sætter ledervinkler på samfunds- og arbejdsmarkedspolitiske dagsordener
  • Deltage aktivt i ledelses- og styringsdiskussionerne i både den offentlige og private sektor
  • Sikre, at relevante ledelsesmæssige perspektiver – både tværgående og i forhold til enkelte sektorer – inddrages i FH’s politiske indsatser
  • Bidrage til, at FH understøtter den ledelsesfaglige dagsorden for derigennem at skabe god velfærd og gode ydelser for borgere og kunder, samt gode arbejdspladser for både ledere og medarbejdere
  • Medvirke til, at FH sikrer gode rammebetingelser, herunder uddannelsesmuligheder, for lederne, så de får mulighed for at udvikle deres faglighed til gavn for deres opgaver og arbejdspladserne
  • Bidrage til, at FH har fokus på ledernes arbejdsmiljø og ledelsesrum, samt identificerer ledernes kernekompetencer på det offentlige og private arbejdsmarked.