Lederforum arbejder for at styrke FH’s lederpolitiske arbejde og at
formalisere samarbejdet mellem FH og ledergrupperne i de enkelte medlemsorganisationer.

Ved at understøtte den ledelsesfaglige dagsorden i FH skal udvalget være med til at skabe god velfærd og gode ydelser for borgere og kunder – og gode arbejdspladser for ledere og medarbejdere.

  • Rådgive FH’s forretningsudvalg og hovedbestyrelse ift. ledelsespolitiske spørgsmål og indsatser, samt at udvikle FH’s lederpolitik gennem dialog og indstillinger
  • Bidrage til at FH’s hovedbestyrelse sætter ledervinkler på vigtige dagsordener og understøtter den ledelsesfaglige dagsorden
  • Deltage i og kvalificere ledelses- og styringsdiskussioner i både den offentlige og private sektor
  • Sikre at relevante ledelsesmæssige perspektiver inddrages i FH’s politiske dagsordener og indsatser – både tværgående og ift. enkelte sektorer
  • Medvirke til at FH sikrer gode rammebetingelser for lederne, herunder uddannelsesmuligheder, så lederne får mulighed for at udvikle deres faglighed til gavn for deres opgaver og arbejdspladserne
  • Bidrage til at FH har fokus på ledernes arbejdsmiljø og ledelsesrum og til at tydeliggøre ledernes rolle i både den offentlige og private sektor.

Fakta om Leder-forum

Lederforum består af ledere, som er valgt i en af FH’s medlemsorganisationer, eller deres sektioner/foreninger. Der udpeges én repræsentant fra hver af de organisationer, der ønsker at deltage i Lederforums arbejde.

Formand for Lederforum bliver FH’s næstformand Bente Sorgenfrey som politisk ansvarlig for ledelsesområdet.