Fra den 1. oktober træder nye dagpengeregler i kraft, der skal gøre det lettere for blandt andet selvstændige og freelancere at få dagpenge.
Selvstændige skal ikke vente i måneder med at få dagpenge efter lukning af virksomhed. Ledige med selvstændig bibeskæftigelse kan også udøve virksomheden i dagtimerne.  
FTF har arbejdet hårdt for disse forbedringer – bl.a. i en partssammensat arbejdsgruppe. Det er nu omsat til ny lovgivning og nye regler.
Musikere, skuespillere, freelancekonsulenter, freelance IT-folk og mange andre har indtil 1. oktober 2018 været betragtet som selvstændige, der arbejdede for egen regning og risiko.
"Det betyder, at f.eks. skuespillere, der har spredte jobs og optrædener, og musikere, som har små jobs i forskellige bands og på forskellige musiksteder, nu kan få dagpenge mellem deres jobs, hvis de vælger at lade sig beskatte som lønmodtagere. De konkrete jobs indgå i genoptjening af ny dagpengeret eller til forlængelse af dagpengeretten", forklarer konsulent i FTF, Torben D. Jensen.
Freelancere, som skal etablere et CVR-nummer for at levere arbejde til et firma eller en digital serviceplatform, kan fortsat opretholde ret til dagpenge som lønmodtager, hvis de vælger at blive beskattet som lønmodtager. Det gælder f.eks. også fysioterapeuter, der kun kan arbejde for et bureau, hvis de medbringer et CVR-nummer og en massagebriks.
Supplerende dagpenge
Supplerende dagpenge optælles fortsat på ugebasis, og det betyder for mange løst arbejdende, at de efter 30 uger med supplerende dagpenge, kan adskille uger med job og uger med dagpenge og opretholde dagpengeretten i uger med alene dagpenge. 
Arbejdsløse, der gerne vil oprette deres eget firma, kan fremover også gør det bl.a. som selvstændig bibeskæftigelse i dagtimerne, mens de modtager dagpenge. Det har tidligere været bandlyst.
Selvstændige med eget firma kan fremover få lettere adgang til dagpenge, fordi det bliver lettere at dokumentere lukning af firmaet. Det kan gøres med et klik på virk.dk og indhentelse af ophørserklæring fra skat. Der gives en karensperiode på 3 uger og derefter dagpenge. Førhen har disse ophørssager trukket ud i måneder og har skabt utryghed for tidligere selvstændige.
Selvstændig bibeskæftigelse tæller på samme måde som supplerende dagpenge i 30 uger. Tidligere var det 78 uger. Så her forringes vilkåret. På den anden side kan man reducere aktiviteten til såkaldt fritidsbeskæftigelse, hvis indtægten ligger under 50.000 år året – og så kan bibeskæftigelsen køre videre i begrænset omfang.