Danske arbejdsgiverne klager mere og mere højlydt over manglen på kvalificeret arbejdskraft og mange af dem peger i samme åndedrag på lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft som løsningen. Nye tal fra hovedorganisationen FTF viser imidlertid, at løsningen ligger geografisk meget tættere på: ud af de ca. 400.000 deltidsansatte i Danmark i både den private og offentlige sektor ønsker 83.000 at arbejde i snit 11 timer mere om ugen. Hvis de fik lov til det, ville det svare til 25.000 flere fuldtidsbeskæftigede på arbejdsmarkedet.  
Derfor skulle arbejdsgiverne hellere begynde at bruge det store uudnyttede potentiale i form af deres egne deltidsansatte, der ønsker at gå op i tid. Det foreslår FTF i et udspillet ”Danmark har brug for kvalificeret arbejdskraft”, som omfatter en stribe konkret forslag, bl.a. også om senere tilbagetrækning, bedre fastholdelse og bedre opkvalificering af ledige (se boks nederst).
 
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, finder det paradoksalt, at en del af de arbejdsgivere, som melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft, selv har ansat medarbejdere på tvungen deltid.  ”Vores analyse viser, at 83.000 personer på deltid gerne vil arbejde flere timer; her er lavthængende frugter at plukke for arbejdsgiverne: de øger timetallet for ufrivilligt deltidsansatte – og alle bliver vindere”, siger hun. 
Potentiale i både offentlig og private sektor
Det største antal ekstra hænder findes blandt de deltidsbeskæftigede med en erhvervsuddannelse eller en kort-/mellemlang videregående uddannelse. Her ønsker 41.000 deltidsbeskæftigede at arbejde flere timer. Det viser analysen fra FTF, som er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse. Ønsket om at arbejde flere timer kommer især fra deltidsansatte, som arbejder under 30 timer om ugen. I denne gruppe ønsker 55.000 at arbejde mere svarende til et øge arbejdsudbud på 21.000 fuldtidsansatte.   
Ønsket om at arbejde flere timer findes hos deltidsansatte i både den private og den offentlige sektor. I den private sektor ønsker 47.000 deltidsansatte at øge arbejdstiden – svarende til 22 procent af de deltidsansatte i den private sektor. I den offentlige sektor ønsker 35.000 deltidsansatte at øge arbejdstiden – svarende til 19 procent af de deltidsansatte i den offentlige sektor.

Jeg blev tvunget ned i tid
En af dem er Albert Christensen, som arbejder som pædagog i Hvinningdalskolens SFO i Silkeborg Kommune. Først startede han med 35 timer pr. uge. Så blev timetallet sat ned til 33 timer, og efter skolereformen blev timetallet igen sat ned til 25 timer. 20 timer ligger i SFO’en og 5 timer foregår i skolen. Alt sammen dikteret af arbejdsgiveren. Albert har valgt at blive i jobbet og ikke søge om supplerende dagpenge. Men han er ikke tilfreds.  

”Jeg vil meget gerne arbejde mere – gerne over 30 timer. Så hvis man mangler personale, så sæt mig op i tid”, siger Albert Christensen.
Bolden ligger hos arbejdsgiverne
Mange arbejdsgivere argumenterer med, at de har brug for mange ansatte med lav arbejdstid for at dække vagter ind i hele ugen på skæve tider.

Det argument sætter Bente Sorgenfrey gerne et stort spørgsmålstegn ved.
”God planlægning og god personalepolitik kan løse mange praktiske udfordringer. Den bold liger hos arbejdsgiverne og skal ikke betales med dårlige ansættelsesvilkår for personalet” siger hun.  
I stedet for at fokusere på rekruttering af mere arbejdskraft uden for EU opfordrer Bente Sorgenfrey til, at arbejdsgiverne tager deltidsstillingerne på det danske arbejdsmarked op til overvejelse.
”Jeg er klar over, at mange gerne arbejder på deltid, og det er helt fint. Men der er samtidig hele 83.000 på deltid, der gerne vil arbejde mere; her ligger et stort potentiale”, siger hun. 
Bente Sorgenfrey understreger, at det er arbejdsgiverne, der har bolden. ”Arbejdsgiverne har ledelsesretten og retten til at hyre og fyre. Hvis de synes, det er svært at rekruttere flere kvalificerede medarbejdere, så lyder opfordringen fra FTF: Giv flere arbejdstimer til de deltidsansatte, som gerne vil arbejde flere timer. Den ligger lige til højrebenet!”