Som første led i regeringens storstilede Sammenhængsreform lancerer innovationsminister Sophie Løhde i dag en reform, der skal luge ud i regler og bureaukrati i det offentlige. Sammenhængsreformen består af i alt seks delreformer, herunder en lang række konkrete udspil. Målet er bl.a. færre regler og mere tid til kerneopgaven, bedre ledelse og samarbejde på tværs af sektorer.

Afbureaukratiseringsdelen indeholder 130 forskellige initiativer med det fælles pejlemærke, at der skal være mere plads til offentligt ansattes faglighed.

”Der skal være mere frihed til vores dygtige nøglemedarbejdere i den offentlige sektor; medarbejderne mangler frihed til at udfolde deres faglighed, typisk fordi systemerne spænder ben for løsningerne”, sagde innovationsminister Sophie Løhde på et pressemøde i dag.

I går sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen det sådan her i Berlingske Tidende: ”Jeg tror grundlæggende, at man skal arbejde med en anden metode, end vi har gjort før. Det handler om at frisætte og tro mere på fagligheden hos medarbejderne”.

Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, ser udspillet som et vigtigt skridt i den rigtige retning mod en bedre offentlig sektor med bedre rammer for de offentligt ansatte – og dermed bedre kvalitet i velfærden til borgerne.

”Det er meget positivt, at regeringen lægger op til at give mere plads til de ansattes faglighed. I mange år har fagligheden været presset af de mange målinger, koncepter, proces- og dokumentationskrav, som langt fra alle har været lige meningsfulde”, siger Bente Sorgenfrey.

Partnerskaber med kommuner og medarbejdere
Regeringen lægger op til et nationalt forenklingsforum med staten, kommunerne/regionerne og de faglige organisationer. Desuden lægges der op til nationale partnerskaber på velfærdsområder med de samme parter.

Partnerskaber mellem politikere, ledere og medarbejdere har allerede længe stået øverst på listen over FTF’s forslag til en bedre offentlig sektor. Hos FTF er grundtanken, at partnerskaberne skal være drivkraften i at forny styring og ledelse, skabe innovation og sætte fokus på kerneopgaven ved at inddrage medarbejderne.

”Vi er meget glade for, at regeringen lægger op til partnerskaber, som vi netop har peget på i flere år. Der findes ikke noget nationalt quickfix på de styrings- og ledelsesmæssige udfordringer; der er tværtimod brug for at skabe en national ramme for at finde lokale løsninger og skabe lokalt samarbejde. Vi ser frem til at drøfte med regeringen, hvordan partnerskaber og forenklingsforum skal udformes”, siger Bente Sorgenfrey.

FTF har for nylig præsenteret sit bud på partnerskaber i et udspil med i alt 40 forslag og 13 principper til udvikling af den offentlige sektor.

Besparelser skal blive i den offentlige sektor
Regeringen forventer, at der med Sammenhængsreformen kan effektiviseres for hele fire mia. kr. fra 2019 til 2022. Pengene skal blive i den offentlige sektor, lød det fra Sophie Løhde på pressemødet i dag.
Bente Sorgenfrey ser det som helt centralt at fastholde regeringen på det løfte. De midler, der kan frigøres ved at rydde op i regler og krav, skal beholdes lokalt, hvor de forøger velfærden.

Afbureaukratiseringen må under ingen omstændigheder føre til, at velfærden udhules, understreger hun.

”Jeg deler måske ikke helt regeringens optimistiske beregninger på effektiviseringsgevinster. Men uanset beløbet, er det helt afgørende, at de ekstra midler, der kan findes ved fx regelforenkling, kommer borgerne og medarbejderne til gode lokalt”, siger Bente Sorgenfrey.

De seks delreformer handler foruden om afbureaukratisering om sundhed, digitalisering, udsatte borgere, ledelse og unge.