Gode råd om persondataloven, vejledning i forhold til at nå arbejdsopgaver eller inputs til, hvordan du håndterer MUS-samtalen. Som leder har du sikkert oplevet at stå i situationer, hvor du har haft glæde af at drøfte udfordringer med andre ledere. Og det er du ikke ene om.
Hele 82 procent af lederne svarer nemlig, at de er enige i, at de opsøger og deler erfaringer og metoder med andre ledere. Det viser en undersøgelse fra Ledelseskommissionen med 2.021 respondenter.
Tallet vidner om, at det i dag er legitimt for ledere at bede om hjælp og inputs fra andre ledere, mener netværksekspert Andreas Rønne Nielsen.
"Som leder kan man somme tider opleve at stå alene med sine ledelsesopgaver. Derfor er det positivt, når lederne giver udtryk for, at de trækker på hinandens erfaringer," siger han.
Andreas Rønne Nielsen er medejer af netværksfirmaet Wanscher & Nielsen og har blandt andet faciliteret og undervist ledergrupper i FOA-regi.
Fleksibelt og dynamisk lederskab
Tallet fra Ledelseskommissionen vidner om, at lederne langt hen ad vejen er dygtige til at bakke op om hinanden ved at dele erfaringer og give gode råd, mener netværkseksperten.
Skal lederne blive endnu bedre til at drage nytte af hinanden, foreslår Andreas Rønne Nielsen, at den enkelte leder tager initiativ til et netværk blandt lederne på vedkommendes arbejdsplads.
"Et systematisk samarbejde skaber en unik mulighed for at drøfte ledelsesmæssige udfordringer med andre ledere, der kan sætte sig ind i problemerne og komme med relevante inputs," siger han.
Alternative syn på ens ledelsespraksis er ifølge netværkseksperten nyttige, fordi de udvider det ledelsesmæssige handlerum og i sidste ende bidrager til et mere fleksibelt og dynamisk lederskab.
"Fordelene ved et netværk internt på arbejdspladsen er, at hele organisationen har udbytte af den vidensdeling, der sker lederne imellem. De emner, der diskuteres på møderne, er desuden rettet mod den ledelsespraksis der er gældende i den specifikke organisation," forklarer Andreas Rønne Nielsen.
Mulighed for flere perspektiver
De vanskeligheder, der diskuteres på netværksmøderne, kan både være lagpraktiske, såsom hvordan Excel anvendes som værktøj i forbindelse med implementering af persondataloven. Men udfordringerne kan også være abstrakte og eksempelvis gå på, hvilke erfaringer lederne har i forhold til at lede opad, forklarer Andreas Rønne Nielsen.

"Det vigtigste er, at møderne giver lederne mulighed for nye perspektiver på de konkrete vanskeligheder, de møder i hverdagen. Den dyrebare erfaringsudveksling opstår nemlig ofte i de situationer, hvor man deler sin tvivl," fastslår han.
En god tommelfingerregel er ifølge netværkseksperten, at der er omkring 12 ledere i et netværk, og at møderne ligger en gang om måneden i opstartsfasen. Når der er rutine på møderne, kan deltagerne vælge at mødes sjældnere, tilføjer han.
Et bedre arbejdsmiljø
Ledernetværket kan ligeledes være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø blandt ledere og ansatte, mener netværkseksperten.

"Deler lederne erfaringer og metoder, bliver den enkelte leder tvunget til at reflektere over sin egen lederstil. På den måde er ledernetværket med til at holde lederne i ørene i forhold til at praktisere god ledelse," siger Andreas Rønne Nielsen.
Er du som leder ikke vant til at være åben omkring din tvivl om, hvordan ledelsesopgaver tackles, foreslår Andreas Rønne Nielsen, at du tilmelder dig et fagligt netværket i det fagforbund, du er en del af.
"I de netværk, der faciliteres af fagforeningen, vil der ofte være en kyndig netværksfacilitator, som guider deltagerne i, hvordan de er åbne op og er ærlige omkring deres ledelsesudfordringer," siger han.