Varde Kommune er nødt til at lave besparelser næste år af flere grunde, forklarer kommunaldirektør Mogens Pedersen.
”Andelen af ældre over 70 år stiger frem mod 2030, og vi har flere handicappede, der skal have støtte og hjælp, bl.a. via nye, dyrere teknologier og hjælpemidler. Samtidig oplever vi en nedgang i indbyggertallet på 200 færre borgere end forventet næste år. Det medfører et mindre tilskud på cirka fem mio. kr. Dertil kommer den manglende udligningsreform, som vil koste os cirka 10 mio. kr.”, forklarer Mogens Pedersen:
”Vi må spare og kigger alle budgetter igennem. Vi undgår dog at spare, der hvor der er allerstørst behov, men fx på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet er der opgaver, som vi ikke kan løse på samme niveau som hidtil. Det medfører en nedgang i kvaliteten. Samtidig må vi effektivisere og investere i nye teknologier, der er dyre.”

Sundhedsopgaver flyttes til kommuner
Kommunaldirektøren havde håbet på at kunne skabe et økonomisk råderum til nye investeringer og politiske prioriteringer, men en stor del af de penge bliver brugt til at finansiere huller næste år, forklarer kommunaldirektøren.
”Det stigende antal ældre borgere og et øget pres på handicap- og psykiatriområdet betyder, at der er flere, der har brug for hjælp. Samtidig skal vi hvert eneste år overtage en større del af sundhedsopgaverne, da sygehuse i dag kun varetager de mest specialiserede opgaver, og det kan vi især mærke økonomisk, fordi vi har flere ældre borgere. Andelen af borgere 70 år stiger hvert år frem til 2030”, siger Mogens Pedersen og forklarer, at det kan blive svært med at leve op til borgernes forventninger om opdateret service:
”Vi er vant til, at vi i de private husstande kan få ny teknologier og løsninger, og borgerne forventer en opdateret service, kvalitet og teknologi fra kommunen, men det kan være svært at leve op til med de knappe budgetter, vi har.”
Nye løsninger til bl.a. handicappede koster mange penge, og der er ikke altid de store effektiviseringsgevinster at hente her, forklarer kommunaldirektøren.
”Hjælpemidler, hvor teknologien kan løse opgaven i stedet for en ansat, kan spare os penge, men der findes altså også meget ny teknologi, vi må købe, der kræver en ansats hjælp, og det koster os flere penge. Det er fx på det specialiserede område i form af spiserobotter samt nye biler og scootere til handicappede, der koster markant mere, men ikke frigiver ekstra penge”.