I disse dage forhandler regeringen med Folketingets partier om en reform af erhvervsfremmesystemet på baggrund af anbefalinger til et nyt og væsentligt mere fokuseret erhvervsfremmesystem, som regeringens Forenklingsudvalg for erhvervsfremme for nylig afleverede til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).
Udvalget blev nedsat efter et kritisk eftersyn af erhvervsfremmesystemet, som pegede på, at systemet var blevet for uoverskueligt med overlappende tilbud.
Mange af udvalgets forslag er derfor også fornuftige, bl.a. de forslag, der sigter på en gennemgribende digitalisering af systemet og på at samle kræfterne i færre, landsdækkende klynger.
I det videre forløb vil vi fra fagbevægelsens side dog anbefale at udnytte lejligheden til også at sikre fokus på et centralt emne for vækst og beskæftigelse: Kvalificeret arbejdskraft.
Derfor bør det sikres, at der etableres formaliserede samarbejder mellem et nyt erhvervsfremmesystem og uddannelses- og beskæftigelsessystemet – både på nationalt og regionalt plan, når nu politikerne alligevel har maskinrummet åbent til erhvervsfremmesystemet.
Her må vi øge den strategiske samtænkning, så vi kan muliggøre fælles vækst- og kompetencemål. Af samme årsag bør flere af EU’s strukturfondsmidler i højere grad indgå som en del af den fælles, nationale indsats for at fremme kvalificeret arbejdskraft, f.eks. via voksen- og efteruddannelsessystemet.
Strategisk fejltagelse at glemme parterne
Behovet for øget samarbejde på tværs af systemerne for at fremme adgangen til kvalificeret arbejdskraft betyder også, at det er en strategisk fejltagelse, når udvalget anbefaler at beskære partsrepræsentationen på nationalt plan og helt fjerne den på regionalt plan.
Når arbejdsmarkedets parter i dag er repræsenteret i Danmarks Vækstråd, Beskæftigelsesrådet og VEU-rådet og i de regionale vækstfora og arbejdsmarkedsråd, er det med til at sikre, at viden om regionale og nationale beskæftigelses- og uddannelsesforhold inddrages i erhvervsfremmearbejdet til gavn for danske virksomheder.
Derfor vil en fortsat tydelig repræsentation af arbejdsmarkedets parter i et nyt erhvervsfremmesystem, både nationalt og regionalt, styrke den nødvendige sammenhæng til uddannelses- og beskæftigelsessystemet – og dermed gavne adgangen til kvalificeret arbejdskraft.
Af Bente Sorgenfrey, formand, FTF, og Nanna Højlund, næstformand, LO