Regeringens udspil om konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver lægger op til en betydelig stigning i antallet af opgaver, der skal sendes i udbud.
Udspillet indeholder flere tiltag, som skal lette udbudsprocessen, men hovedorganisationen FTF kritiserer, at flere måltal vil skabe yderligere bureaukrati.
”Det styrker ikke kvaliteten i den offentlige velfærd og service, at regeringen svinger den ideologiske pisk med endnu flere mål. Det er ikke motiverende. Lad os i stedet satse på et stærkt offentligt-privat samarbejde, hvor det giver mening. Lad ideologien vige til fordel for tillid og viden”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Forskningen viser da også, at forventningen om betydelige effekter og besparelser ved øget konkurrenceudsættelse ikke har hold i virkeligheden.
“Der er dokumenteret økonomiske besparelser ved udlicitering – især på det tekniske område. Men forskning fra ind- og udlandet giver også ret klare indikationer på, at man over længere tid høster gradvist mindre økonomiske gevinster ved udlicitering. Den offentlige sektor har formentlig udliciteret, hvor der umiddelbart var størst potentiale. Dermed er der efterhånden tyndet ud i de mest oplagte opgaver”, siger Ole Helby Petersen, forskningsleder af forskningsprojektet EffektDoku og leder af Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS), til ftf.dk her

Regeringen vil dog alligevel indføre måltal, som skal styre, hvor stor en andel af de offentlige opgaver, der skal i udbud. Der er tale om store stigninger i graden af konkurrenceudsættelse frem mod 2025, hvis regeringen kan finde opbakning i Folketinget (se boks nedenfor).