I Berlingske Tidende lørdag den 5. maj udtaler økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, at dagpengesystemet er alt for generøst for nyuddannede og lægger op til, at der bør indføres stramninger i de nyuddannedes dagpenge.

– LO er helt uforstående. ? Det vil være helt forkert at skære på de nyuddannedes rettigheder, det vil reelt vil sætte en stopper for nytilkomne til a-kasserne. Det vil blive meget svært at overbevise unge mennesker om, at de skal forsikre sig og melde sig ind i dagpengesystemet, hvis der ikke er en økonomisk gevinst herved i forhold til kontanthjælpssystemet, siger Ejner K. Holst.

Ministerens egen analyse viser også, at det i forvejen går skidt med at få de unge ufaglærte til at melde sig ind i dagpengesystemet. Således er andelen af unge ufaglærte mellem 25-29 år, som er medlem af dagpengesystemet, faldet fra 80 til 70 procent gennem de sidste 25 år. Får regeringen mulighed for at forringe de unges vilkår endnu mere, vil der komme endnu færre unge i a-kasserne og det vil være en bombe under det danske arbejdsmarked og flexicurity-modellen.

– Ministerens argumenter hænger heller ikke sammen. Ammitzbøll-Bille påpeger, at det er dybt problematisk, at andelen af unge dagpengemodtagere er vokset de seneste otte år. Ministerens egen analyse viser imidlertid, at antallet er helt det samme, som det var for otte år siden og har ligget ganske stabilt alle årene. Han burde derfor i stedet glæde sig over, at antallet af øvrige over 30-årige i dagpengesystemet er faldet betydeligt ? det er jo nyheden.

– Samtidig er det en helt urimelig arrogance, ministeren omtaler arbejdsløse mennesker med, når han udtaler: ? Der kan være en kultur om, at når man er færdig med sin uddannelse, kan man gå og hygge sig lidt på dagpenge, indtil man har lyst til at få et job. Det er at latterliggøre mennesker i en vanskelig situation, som har brug for en hjælpende hånd, udtaler Ejner K. Holst.

Udmeldingen er også et klart brud med det store arbejde, der blev gjort i Dagpengekommissionen, og som den politiske aftale blev bygget på.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10