I Forligsinstitutionen er der på det kommunale nu opnået enighed om en aftale om OK18 for godt 500.000 kommunalt ansatte.
Det er sket efter regulære maratonforhandlinger, som sammenlagt har udgjort mere end 250 timer fordelt over 8 uger. Formand for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, der var med i Forligsinstitutionen den sidste hektiske uge, udtaler:
"Jeg er kisteglad for den enighed, der nu er opnået om overenskomstfornyelsen. Det er et godt forlig, som kom i hus med en flot slutspurt løftet af hele lønmodtagersiden".
Hovedresultaterne i den opnåede enighed er:

  • en samlet ramme på 8,1 %, heraf 0,6 % i reststigning i kommuner
  • reallønnen forbedres
  • reguleringsordningen etableres uden arbejdsgivernes privatlønsværn
  • organisationsforhandlinger på ca. 0,35%,
  • ingen forringelser i seniorvilkår, herunder seniordage.

Herudover er der aftalt enkelte mindre forbedringer, fx forbedrede barselsvilkår/ret til fravær for plejeforældre, ved fertilitetsbehandling og sorgorlov. I lighed med tidligere resultater sker der også regulering af AKUT-bidrag (bidrag til bl.a. TR-uddannelse i kommuner og regioner) samt implementering af den nye ferielov.
Lærernes arbejdstid
For lærerne blev der opnået enighed om et projekt om forpligtende afdækning og forhandlingsforløb om arbejdstid. Se nærmere herom på DLF’s hjemmeside her
Spisepausen
For så vidt angår spisepausen blev der opnået forskellige modeller for de tre hovedorganisationsgrupper på det kommunale område. For FTF’erne fortsætter de eksisterende bestemmelser om spisepausen i kommunerne, men organisationerne har taget skriftligt forbehold for at køre en faglig voldgift for at få bekræftet retten til spisepausen.
Glad lærerformand takker for opbakning
På video nedenfor kan du se formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen holde tale udenfor Forligsen i dag kl. 12. Her sagde han bl.a.:
"Det er jeres indsats, der gør, at vi kan sige – lige før deadline: Vi gjorde det sgu!" (Se video på Bente Sorgenfreys Facebook her)