Årets vinder af arbejdsmiljøprisen i kategorien psykisk arbejdsmiljø er Børnecenter Solbo i Silkeborg, der har indført et elektronisk registreringssystem, der mindsker alvorlige voldsepisoder og fremmer personalets trivsel.
Det giver anledning til stor ros fra Arbejdsmiljørådet.
"Vold og trusler om vold er et meget alvorligt arbejdsmiljøproblem. Derfor er det meget positivt at se, at man på Børnecenter Solbo arbejder så systematisk med problemet. Ved at registrere og analysere de episoder, der finder sted, kan de lære af dem og effektivt tilpasse den forebyggende indsats. Og det har givet flotte resultater", siger Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet, i en pressemeddelelse.

Effekten af de omkring 500 årlige elektroniske registreringer siden 2015 er til at føle på. Graden af hændelsernes alvorlighed er faldet. Inden for det seneste år er antallet af registreringer, hvor belastningsgraden er over 6 også faldet.
"Samtidig kan vi se, at SafetyNet bidrager til at fremme medarbejdernes trivsel, fordi de elektroniske registreringer af hændelser og hændelsernes påvirkning af medarbejderen bliver synliggjort og konkretiseret i højere grad end tidligere," siger faglig koordinator hos Solbo, Anna Christina Folmersen.
Børnecenter Solbos ansatte kan nu gå langt mere analytisk og forebyggende til værks i deres pædagogiske arbejde. På centret arbejder man med børn og unge i alderen 0 – 18 år med betydelig, varig nedsat funktionsevne.
"Ved hjælp af elektroniske registreringer af mindre hændelser med vold, trusler og krænkende adfærd i SafetyNet har vi skabt et cirkulært læringsmiljø, hvor medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøgruppe i højere grad – og på en meget nemmere måde – kan analysere de konflikter og den vold, medarbejdere udsættes for," fortæller Anna Christina Folmersen.

Værktøj udbredes til andre områder i kommunen
Det elektroniske registreringssystem SafetyNet blev indført som et pilotprojekt af Arbejdsmiljøafdelingen i Silkeborg Kommune i 2015. I systemet angiver en medarbejder på en skala fra et til ti, hvor alvorlig voldsepisoden er.
Systemet er nu en integreret del af arbejdsgangen på børnecentret Solbo. Men i kommunen er man nu i gang med at udbrede de gode erfaringer til andre områder, fx skoler og øvrige institutioner. Personale fra Solbo har bl.a. været ude og holde oplæg, så der sker videndeling på tværs af fagområder. 
Vold og trusler rammer den enkelte, men i kommunens indsats er fokus på, at det er et arbejdspladsproblem, der skal løses på arbejdspladsen, så den enkelte ikke står alene med problemet, skyld eller skam. Det skal være en del af fagligheden at håndtere og forebygge vold, og der skal skabes en ny kultur og åbenhed om vold, fx at man altid anmelder hændelser og ikke er bange for at tale om det, fremgår det af indstillingen af Solbo til Arbejdsmiljøprisen.
"Det samlede datamateriale fra medarbejderne betyder, at vi har mulighed for at spotte mønstre og tendenser – både i børnenes adfærd, men også i medarbejdernes tilgang. Det hjælper med at forebygge konfliktoptrapning, ligesom det hjælper medarbejderne til at lære af tidligere hændelser, så de kan forebygges i fremtiden," forklarer Anna Christina Folmersen.
Det er Silkeborg Kommunes arbejdsmiljøteam, som har indstillet Solbo til arbejdsmiljørådets pris.
”Solbo er pionerer, når det kommer til systematisk anvendelse af registreringer i SafetyNet. Den positive udvikling i det psykiske arbejdsmiljø på Solbo giver os en rigtig god indikation på, hvilken forskel det gør, når registrering bliver brugt systematisk og konstruktivt” fortæller Linda Munk Dall, Arbejdsmiljøkonsulent hos Silkeborg Kommune, på kommunens hjemmeside.