Arbejdsløsheden faldt med 700 personer i løbet af februar 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 110.800 bruttoarbejdsløse, svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken.

? Arbejdsløsheden fortsætter med at falde. Der bliver stadig skabt mange nye job, og det giver gode muligheder for, at endnu flere kan komme tilbage i arbejde, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

Arbejdsløsheden falder dog ikke samme tempo, som beskæftigelsen stiger. Det skyldes, at der kommer mange ind på arbejdsmarkedet i disse år, og at arbejdsstyrken dermed stiger kraftigt. Det vil også være tilfældet de kommende år. Arbejdsstyrken er steget med ca. 130.000 personer siden 2013, og der er udsigt til en stigning på yderligere godt 60.000 personer frem mod 2020.

? Den kraftigt stigende arbejdsstyrke betyder, at der er plads til fortsat fremgang i beskæftigelsen. Samtidig er der også aktuelt flere ledige hænder, siger Mette Hørdum Larsen.

Bruttoarbejdsløsheden giver ikke et fuldendt billede af antallet af personer, der står uden arbejde. Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er der omkring 50.000 personer, der reelt set er arbejdsløse, selv om de ikke registreres i bruttoarbejdsløsheden. Det kan fx skyldes, at de ikke visiteres som job-parate. Det kan også skyldes, at de hverken modtager kontanthjælp eller dagpenge fx på grund af ægtefælles indkomst eller mistet dagpengeret.

? Vi bør investerer i den rette indsats for at få alle med. Der er mange, der står på spring for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

? Når det er sagt, er der i nogle brancher og på visse områder tegn på mangel på kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst faglærte. Vi skal sikre det rigtige match mellem de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer, som arbejdsstyrken har. Også på fremtidens arbejdsmarkedet. Den udfordring skal løses. Og det løses bedst med opkvalificering og uddannelse, siger Mette Hørdum Larsen.

LO har lanceret ti konkrete forslag til at udnytte opsvinget, så vi får flere fra kanten af arbejdsmarkedet med ind i arbejdsfællesskabet.

Se LO?s udspil ?Gode tider til gavn for alle? her

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.