På et pressemøde her til formiddag annoncerede Innovationsminister Sophie Løhde en massiv lockout for statsligt ansatte.
De faglige organisationer på statens områder har tidligere varslet strejke for kun 10 procent, dvs. ca. 18.000 statsligt ansatte. Spillereglerne ved overenskomstforhandlinger er, at parterne udtager mindst 10 procent af de ansatte, før en konflikt kan anerkendes. Tanken fra de faglige organisationers side er, at man ved at udtage en mindre del af de ansatte, generer befolkningen mindst muligt.

Staten svarer nu igen med lockoutvarsel for langt flere, nemlig omkring to tredjedele af alle statsansatte, dvs. ca. 120.000 ansatte. En meget stor del af dem arbejder på statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, professionshøjskoler, gymnasier og erhvervsskoler. Personalet på frie grundskoler og efterskoler er også omfattet af lockouten. Derudover vil lockouten også ramme langt de fleste ansatte i ministerier og styrelser.
 
Undtaget fra lockouten er ca. 50.000 tjenestemænd, som pr definition er friholdt fra konflikt, de tæller bl.a. en stor del af forsvaret og politiet. Undtaget er også ca. 10.000 medarbejdere, som vurderes at have en særlig rolle for at varetage statens sikkerhed samt en række medarbejdere med særlige arbejdsopgaver. Det gælder bl.a. ansatte ved Udenrigsministeriets vagttelefon, vaccineforsyningen og dem, der udsteder pas.

”Det er tydeligt, at de faglige organisationer har spekuleret i at strejke der, hvor det gør mest ondt.” sagde Sophie Løhde på pressemødet.
”Det kan vi ikke sidde overhørig”, sagde ministeren på pressemødet, hvor hun erklærede, at formålet med lockouten er hurtigt at tømme de faglige organisationers strejkekasser.
Bringer konflikten til et helt nyt niveau
Om arbejdsgivernes optrapning af konflikten, udtaler de statsansattes topforhandler, Flemming Vinther:

”Ministeren bringer konflikten til et helt nyt niveau. Vi har udtaget omkring 15.000 til strejke. Ministeren svarer igen med at udtage 120.000 til lockout. Hun siger, at de 15.000, vi har udtaget, vil være til stor gene for rigtigt mange danskere. Så må almindelig husmandslogik vel tilsige, at 120.000 må være til meget stor gene for rigtigt, rigtigt mange danskere”.