Forhandlingsfællesskabet har i dag måttet konstatere, at det ikke har været muligt at blive enige med Danske Regioner om et forlig for de ansatte i regionerne.

Dagens forhandlinger, der begyndte tirsdag klokken 13, brød sammen cirka klokken 17.
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, er chefforhandler for de regionalt ansatte. Hun udtaler i en pressemeddelelse, at lønrammen – ligesom på det statslige og det kommunale område – er årsag til sammenbruddet.

”Den økonomiske krise er nu ovre. Og det skal selvfølgelig også komme de offentligt ansatte til gode. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere. Vi ønsker ikke konflikt på de offentlige arbejdspladser. Men vi vil ikke acceptere endnu et kriseforlig. Det har vi gjort meget klart overfor Danske Regioner. Men forgæves. Vi er også blevet mødt med uacceptable krav om forringelse af seniorordningerne for de ansatte i regionerne”. siger Grete Christensen.

Den betalte spisepause er også en knast i regionernes forhandlinger, ligesom den har været det i både de statslige og de kommunale forhandlinger.

“Danske Regioner har i forhold til usikkerheden om den betalte spisepause, som har tæt sammenhæng med de statslige forhandlinger, heller ikke udvist vilje til at finde løsninger, som kan betrygge de ansatte”, udtaler Grete Christensen.

Tidligere er overenskomstforhandlingerne for de kommunalt og statsansatte også brudt sammen. Med sammenbruddet i forhandlingerne nu også på det regionale område er Danmark kommet tættere på en konflikt på hele det offentlige arbejdsmarked.

Konflikten vil kunne træde i kraft fra den 1. april 2018, hvor de nuværende overenskomster ophører.