Søndag klokken 15 begyndte overenskomstforhandlingerne mellem kommunerne og Forhandlingsfælleskabet, der repræsenterer cirka 564.000 ansatte i de 98 kommuner og de fem regioner.
Både topforhandler for kommunerne Michael Ziegler og chefforhandler for Forhandlingsfælleskabet Anders Bondo Christensen udtrykte før forhandlingerne optimisme om at nå frem til et forlig.
Det er ikke lykkedes; i dag brød forhandlingerne sammen.  
”Forhandlingsfællesskabet ønsker ikke konflikt på de offentlige arbejdspladser. Men vi vil ikke acceptere endnu et kriseforlig” udtaler Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlings­fælles­skabet i en pressemeddelelse.  
Han pointerer, at de offentligt ansatte har været tilbageholdende ved kriseforligene om overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 – netop fordi Danmark havde pro­blemer efter finanskrisen.  
”Den økonomiske krise er nu ovre, og det skal selvfølgelig også komme de offentligt ansatte til gode. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere. Det har vi gjort meget klart overfor KL – men forgæves. Vi er blevet mødt med uacceptable krav om forringelse af seniorordninger, samt en manglende vilje til at optage lærerforhandlinger parallelt med de generelle forhandlinger, så lærerne kan se konturene af en arbejdstidsaftale inden et generelt forlig indgås”, udtaler Anders Bondo Christensen.
KL: For høje lønkrav  
Chefforhandler for KL, Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), siger til TV2 News, at kommunerne ikke kan være lønførende til skade for dansk konkurrenceevne.
”Vi har tilbudt at lægge os lige op af det private forlig med lønstigninger på 7,5 procent. Men vi er mødt af krav om lønstigninger på over 9,1 procent”, siger han til TV-stationen.  
Uenighed om spisepausen
Den betalte spisepause i staten spiller også en rolle i de  kommunale forhandlinger.
Anders Bondo Christensen:
”KL har i forhold til usikkerheden om den betalte spisepause, som har tæt sammenhæng med de statslige forhandlinger, heller ikke udvist vilje til at finde løsninger, som kan betrygge de ansatte”.  
Om spisepausen twitter Michael Ziegler:
”Ærgerligt at spisepausen for akademikere i staten skal blokere for substantielt lønløft for sosu-assistenter og sygeplejersker!"    
Tæt på en konflikt
Med sammenbruddet i forhandlingerne på det kommunale område er Danmark nu kommet tættere på en konflikt på det kommunale arbejdsmarked.
Konflikten vil kunne træde i kraft fra den 1. april 2018, hvor de nuværende overenskomster ophører.