Forhandlingerne om en ny overenskomst for de 180.000 statsansatte er brudt sammen i dag. Parterne har forhandlet i næsten syv døgn, før forhandlingerne brød sammen.
Hovedårsagen er ifølge Ritzau uenighed om hvor store lønstigninger de statsansatte skal have.
“Vi sidder overfor en arbejdsgiver, der ikke har villighed til at imødekomme vores krav, som tæller den betalte spisepause og at lønmodtagerne også skal have glæde af det økonomiske opsving”, siger Flemming Vinther, formand for Centralorganisationernes Fællesorganisation til Ritzau.
En anden tvist i forhandlingerne er lærernes arbejdstid. Lige nu er den reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb efter en længerevarende konflikt i 2013. Men organisationer på tværs af stat, kommuner og regioner har gjort det klart, at de bakker op om krav fra lærerne om en ny arbejdstidsaftale.
Den 28. februar er det muligt for parterne at sende første varsel om strejke eller lockout. Dermed nærmer deadline sig kraftigt for at finde en løsning, der kan afværge konflikt for statsansatte som fx politibetjente, gymnasielærere, skattemedarbejdere og ansatte i ministerier.