”Diskussionerne om behovet for at luge ud i reglerne kommer let til at skygge for den egentlige diskussion: At der mangler penge til ældreområdet”.
Sådan sagde DF-formand Kristian Thulesen-Dahl i fredags på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg i en debat om kommunernes lokale prioriteringer til velfærd. Baggrunden er en splinterny rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet og KL om muligheden for at forenkle regler og dokumentationskrav i ældreplejen.

Kulegravningen viser, at der ikke er flere varme hænder at hente ved at fjerne regler. Fordi der er en grund til langt de fleste regler, fx hensyn til de pårørende, hensyn til medarbejderne osv.
Gælder det ikke for hele velfærdsområdet og ikke kun for ældreområdet – at der er for meget fokus på at fjerne regler?
”Jo! Nu har vi lige fået denne her rapport på ældreområdet, men det gælder for hele den offentlige velfærd: Vi fortaber os i diskussioner regler og bureaukrati som en vej til at få mere velfærd for pengene. Det er umiddelbart lettere at snakke om at fjerne nogle regler, end at tage den egentlige diskussion af, om der er penge nok til velfærd”, siger Kristian Thulesen-Dahl til FTF.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, mener, at DF-formanden med sin kommentar til rapporten rejser en vigtig diskussion af, hvor meget man reelt kan effektivisere den offentlige sektor ved at afskaffe regler.
”Kristian Thulesen peger på, at hvis problemet er en grundlæggende mangel på ressourcer indenfor et område til at udvikle velfærden og levere den service, som borgerne forventer – så kan det næppe løses alene ved afbureaukratisering”, siger hun.
Bente Sorgenfrey pointerer, at man – også i lyset af den nye rapport – må erkende, at man ikke skal sætte forventningerne for højt til ift., hvor meget mere velfærd man kan få for pengene ved at afskaffe regler.