Offentligt ansatte sætter overenskomstforhandlingerne på standby og aflyser planlagte forhandlingsmøder, fordi arbejdsgiverparterne, KL og Finansministeriet, ikke har vist vilje til at lægge reelt indhold i forhandlingerne om lærernes arbejdstid. 
Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale områder og CFU på det statslige område sendte den 6. oktober en opfordring til topforhandlerne på arbejdsgiversiden. Her gøres det klart, at det er magtpåliggende, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, frie og fair forhandlinger med organisationerne på undervisningsområdet mhp på at kunne indgå en aftale om arbejdstid. Arbejdsgiverne opfordres her også til, at forhandlingerne påbegyndes snarest muligt. Forhandlingsdelegationerne på det kommunale og regionale område har her efter kravsudvekslingenmellem parterne drøftet status for forhandlingerne på lærerområdet.
Forhandlingsdelegationerne udtaler på den baggrund følgende i en pressemeddelse: 
”Det er positivt, at KL signalerer vilje til at indgå i forhandlinger med lærerne, og at de førstemøder har været afholdt. Det er imidlertid afgørende, at der kommer reelt indhold i forhandlingerne,så vi kan konstatere, at der er vilje til reelle, frie og fair forhandlinger med LC med henblikpå at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv. ”
”På det offentlige arbejdsmarked har vi en god og solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst og en aftale om arbejdstid.Det er et grundlæggende vilkår i den danske model. I Forhandlingsfællesskabet har viderfor taget det helt usædvanlige skridt at måtte meddele arbejdsgiverne, at forhandlingerne ersat på standby. Det betyder i praksis, at organisationerne på underviserområder skal i reelleforhandlinger, før Forhandlingsfællesskabet og øvrige organisationer går i gang med at forhandle”. 
Forhandlingsdelegationerne orienterer KL og Danske Regioner yderligere om beslutningen påpolitiske møder den 21. december, hvor der også vil være en kort præsentation af Forhandlingsfællesskabets krav.  Tilsvarende kan de enkelte medlemsorganisationer præsentere deres krav overfor modparten. Herefter afventes udviklingen, inden forhandlingerne kan gå i gang.