Udgivet: 05-12-2017

LO’s høringssvar til bekendtgørelser og vejledning som følge af Aftale om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde indeholder primært bekymringer om det frivillige arbejde fortrænger normalt ansatte, og om det er tilstrækkeligt grundigt defineret, hvor grænsen mellem frivilligt og ordinært arbejde går.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/12/171205-17-3213-los-hoeringssvar-vedr.-aftale-om-fradrag-for-frivilligt-arbejde.pdf